Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định theo giờ

 • 10:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.7°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T4
  25.5°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T4
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am T4
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T4
  30.8°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T4
  31°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T4
  31.1°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T4
  28.7°
  Cảm giác như 32.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T4
  27.5°
  Cảm giác như 27°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T4
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm T4
  26.7°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   3.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   3.32 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 11:00 pm T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 12:00 am T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 2:00 am T5
  26°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 3:00 am T5
  25.1°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 4:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 am T5
  26.7°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.81 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 am T5
  29.7°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 38.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.32 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm T5
  32.7°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm T5
  32.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm T5
  31.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   4.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   7.83 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 5:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 6:00 pm T5
  27.7°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 7:00 pm T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.64 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T5
  26.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.67 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mỹ Lộc - Nam Định trong 12h tới