Dự báo thời tiết Huyện Hải Hậu - Nam Định theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.3 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T7
  30.8°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T7
  30.9°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 36.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 37.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.44 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   5.59 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T7
  30.4°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm T7
  29.2°
  Cảm giác như 34.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.24 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm T7
  27.5°
  Cảm giác như 27.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   5.05 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   5.96 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T7
  25.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am CN
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   2.08 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am CN
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am CN
  27.7°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 am CN
  29°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am CN
  31°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.44 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 am CN
  32.4°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 pm CN
  33.6°
  Cảm giác như 39.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.36 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 pm CN
  33.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 pm CN
  32°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.8 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 pm CN
  31.9°
  Cảm giác như 37°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.62 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 pm CN
  29.8°
  Cảm giác như 34.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   5.55 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 pm CN
  27.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   5.03 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 8:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 9:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   5.13 m/s
  • Điểm ngưng
   25 °
 • 10:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   4.92 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.54 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T2
  26.3°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Hải Hậu - Nam Định trong 12h tới