Dự báo thời tiết Nam Định 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
5.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.57 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
6.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
5.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
3.55 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
5.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
5.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%