Dự báo thời tiết Huyện Tân Trụ - Long An theo giờ

 • 6:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  28.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 33.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T2
  33.7°
  Cảm giác như 36.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T2
  37.6°
  Cảm giác như 38.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T2
  38.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T2
  39.3°
  Cảm giác như 41.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T2
  40.9°
  Cảm giác như 41.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.1 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T2
  39.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.98 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T2
  39°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   6.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T2
  36°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   6.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T2
  33.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   6.58 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T2
  31.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   6.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T2
  30.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T2
  29.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T2
  28°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.62 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.07 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  27.2°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  27.5°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T3
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T3
  26.1°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T3
  28.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  30.3°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33.7°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   3.68 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T3
  35.5°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   3.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T3
  37.2°
  Cảm giác như 39.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T3
  39.5°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T3
  40.9°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T3
  41°
  Cảm giác như 42.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T3
  40.7°
  Cảm giác như 41.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T3
  39.4°
  Cảm giác như 40.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   6.05 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T3
  37°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T3
  34.1°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   6.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T3
  32.8°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T3
  30.9°
  Cảm giác như 32.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  28.8°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27.2°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 29.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tân Trụ - Long An trong 12h tới