Dự báo thời tiết Huyện Đức Hòa - Long An theo giờ

 • 9:00 pm T3
  29.7°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 31.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  29.6°
  Cảm giác như 31.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   3.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  27.5°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.69 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  29.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T4
  31.5°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T4
  33.4°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T4
  36°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  38.3°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  39.7°
  Cảm giác như 44°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  40.2°
  Cảm giác như 44.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   5.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T4
  40.8°
  Cảm giác như 44°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T4
  40.6°
  Cảm giác như 43.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.52 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  39°
  Cảm giác như 41.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   6.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T4
  37.6°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   7.08 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T4
  34.8°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T4
  32.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.48 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  30.4°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  30.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.89 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 32.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.5°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 6:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 7:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 8:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  34.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  36.3°
  Cảm giác như 40.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  38°
  Cảm giác như 43°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  39.2°
  Cảm giác như 44.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 43.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 42.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  38.6°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   4.01 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 39.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đức Hòa - Long An trong 12h tới