Dự báo thời tiết Huyện Châu Thành - Long An theo giờ

 • 7:00 am T2
  28.9°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  28°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  30.7°
  Cảm giác như 33.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  32°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T2
  35.2°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.53 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T2
  39°
  Cảm giác như 40.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   3.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T2
  39.1°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T2
  40.4°
  Cảm giác như 42.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   4.27 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T2
  39°
  Cảm giác như 42.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   5.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T2
  38.8°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   6.74 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T2
  36.5°
  Cảm giác như 38.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   6.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T2
  33.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   6.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T2
  31.8°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.92 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T2
  30.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   5.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T2
  29.8°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T2
  29°
  Cảm giác như 31.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T3
  27.8°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T3
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T3
  27.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T3
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T3
  28.2°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T3
  31°
  Cảm giác như 34.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T3
  33.5°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   3.93 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  35.3°
  Cảm giác như 37°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T3
  37.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.13 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T3
  38.6°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.82 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T3
  39°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T3
  40°
  Cảm giác như 42.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T3
  40°
  Cảm giác như 42.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T3
  38°
  Cảm giác như 41.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   6.45 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T3
  36°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   6.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T3
  34.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   5.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T3
  32.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   5.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T3
  31.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T3
  30°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T3
  28.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T4
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   3.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.27 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 27.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  27°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Châu Thành - Long An trong 12h tới