Dự báo thời tiết Huyện Bến Lức - Long An theo giờ

 • 6:00 pm T4
  33.8°
  Cảm giác như 34.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.81 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T4
  33.7°
  Cảm giác như 34.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   5.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T4
  32.7°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T4
  31.1°
  Cảm giác như 34°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T5
  26.1°
  Cảm giác như 27.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.92 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  35.2°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  37.9°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.16 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  39.1°
  Cảm giác như 41.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 42.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T5
  40°
  Cảm giác như 42°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T5
  39.9°
  Cảm giác như 41.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T5
  39°
  Cảm giác như 40.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   4.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 39.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   5.49 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  34.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   5.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  29.9°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   4.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   3.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 31.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.79 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 31.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.68 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T6
  27.5°
  Cảm giác như 29.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T6
  27.6°
  Cảm giác như 29°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T6
  26.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  30.2°
  Cảm giác như 34.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  33.7°
  Cảm giác như 36°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T6
  35.4°
  Cảm giác như 38.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T6
  37.5°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 41.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 pm T6
  40.6°
  Cảm giác như 42.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.88 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T6
  40.6°
  Cảm giác như 42.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   4.04 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm T6
  40.8°
  Cảm giác như 42°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   6.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  38.7°
  Cảm giác như 40.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   7.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 38.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   7.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bến Lức - Long An trong 12h tới