Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai theo giờ

 • 6:00 pm T4
  22.3°
  Cảm giác như 21.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 7:00 pm T4
  21.6°
  Cảm giác như 21.1°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 8:00 pm T4
  21.1°
  Cảm giác như 20.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 9:00 pm T4
  21.6°
  Cảm giác như 20.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 10:00 pm T4
  21.2°
  Cảm giác như 20.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 11:00 pm T4
  20.9°
  Cảm giác như 20.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 12:00 am T5
  20.1°
  Cảm giác như 20.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 am T5
  19.3°
  Cảm giác như 18.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 am T5
  18.9°
  Cảm giác như 17°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 am T5
  18°
  Cảm giác như 17.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T5
  17.5°
  Cảm giác như 17.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 am T5
  18°
  Cảm giác như 17.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 am T5
  17.2°
  Cảm giác như 17.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 am T5
  19°
  Cảm giác như 19.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 am T5
  21.5°
  Cảm giác như 21.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 am T5
  27.2°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 am T5
  29.1°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 pm T5
  30.3°
  Cảm giác như 28.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T5
  28°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 23.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T5
  21.2°
  Cảm giác như 21.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 8:00 pm T5
  21°
  Cảm giác như 20.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 pm T5
  20.4°
  Cảm giác như 20.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 pm T5
  20.3°
  Cảm giác như 20.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 pm T5
  19.5°
  Cảm giác như 19.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 am T6
  19.7°
  Cảm giác như 19.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 am T6
  19.8°
  Cảm giác như 19.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 am T6
  19.7°
  Cảm giác như 19.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 am T6
  19.6°
  Cảm giác như 18.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 am T6
  17.1°
  Cảm giác như 17.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 am T6
  17.8°
  Cảm giác như 17.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T6
  17°
  Cảm giác như 18°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 am T6
  19.5°
  Cảm giác như 19°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 22.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T6
  25.6°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 am T6
  29.7°
  Cảm giác như 28.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T6
  30.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T6
  31.1°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T6
  29.3°
  Cảm giác như 28.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T6
  27.5°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.91 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Sapa - Lào Cai trong 12h tới