Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
1.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:45 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
1.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

sức gió
Gió
2.51 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:48 pm

sức gió
Gió
2.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1002 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

sức gió
Gió
2.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%