Dự báo thời tiết Huyện Văn Bàn - Lào Cai theo giờ

 • 9:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 29.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T5
  29.1°
  Cảm giác như 29.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T5
  28.1°
  Cảm giác như 29.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 28.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 am T6
  25.3°
  Cảm giác như 25.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 am T6
  25.7°
  Cảm giác như 25.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 am T6
  24.6°
  Cảm giác như 25.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T6
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T6
  29.1°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  32.7°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T6
  37.4°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T6
  40°
  Cảm giác như 40.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 1:00 pm T6
  41.5°
  Cảm giác như 41.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 2:00 pm T6
  42.5°
  Cảm giác như 42.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 pm T6
  41.4°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 4:00 pm T6
  39.1°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 pm T6
  36.8°
  Cảm giác như 35.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T6
  34.1°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T6
  30.7°
  Cảm giác như 32.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T6
  28.7°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm T6
  27°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T6
  26.7°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 pm T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 am T7
  25°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 am T7
  25.9°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.2 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 am T7
  24.8°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 am T7
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T7
  23.7°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 am T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T7
  29.8°
  Cảm giác như 30.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T7
  32.7°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 am T7
  34.4°
  Cảm giác như 35.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 38.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 40°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 1:00 pm T7
  40.6°
  Cảm giác như 40.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 2:00 pm T7
  40°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T7
  34.3°
  Cảm giác như 36.6°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.52 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T7
  31.1°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.07 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T7
  31.2°
  Cảm giác như 33.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 30.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T7
  25.4°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Bàn - Lào Cai trong 12h tới