Dự báo thời tiết Huyện Si Ma Cai - Lào Cai theo giờ

 • 6:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 32.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 32.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 32°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 31°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  28.2°
  Cảm giác như 30.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  28.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 28.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T5
  26.8°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T5
  25.6°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  25.4°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  28.2°
  Cảm giác như 32.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  31.7°
  Cảm giác như 35.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  33.5°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  36.7°
  Cảm giác như 39.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 40.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  37.5°
  Cảm giác như 40.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T5
  36.9°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T5
  37.2°
  Cảm giác như 39.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T5
  36.6°
  Cảm giác như 38.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.57 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T5
  35.1°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T5
  31.3°
  Cảm giác như 35.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 pm T5
  30.4°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  26.6°
  Cảm giác như 27.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  26.7°
  Cảm giác như 27.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  25.8°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T6
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T6
  27°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T6
  29.8°
  Cảm giác như 32.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T6
  31.6°
  Cảm giác như 35.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.29 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T6
  34.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T6
  36.4°
  Cảm giác như 39.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  38.2°
  Cảm giác như 40.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  39.3°
  Cảm giác như 41.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T6
  38.1°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.1 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  37.8°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm T6
  36.6°
  Cảm giác như 38.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm T6
  35.5°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Si Ma Cai - Lào Cai trong 12h tới