Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai theo giờ

 • 10:00 am T7
  37.8°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  37.4°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  38.5°
  Cảm giác như 38.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  38.6°
  Cảm giác như 39.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T7
  37.7°
  Cảm giác như 38.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.09 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  34°
  Cảm giác như 35.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T7
  34.7°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T7
  32.1°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T7
  30.2°
  Cảm giác như 31.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T7
  28.3°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T7
  27.8°
  Cảm giác như 28.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T7
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 pm T7
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 am CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 am CN
  25.2°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 24.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 am CN
  23.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 6:00 am CN
  23.4°
  Cảm giác như 24°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 am CN
  27.6°
  Cảm giác như 27°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am CN
  30.3°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 am CN
  33.3°
  Cảm giác như 33.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am CN
  34.3°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am CN
  37.4°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 12:00 pm CN
  39°
  Cảm giác như 39.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 pm CN
  39.4°
  Cảm giác như 40.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm CN
  40.9°
  Cảm giác như 41°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 3:00 pm CN
  38.6°
  Cảm giác như 39.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm CN
  35.4°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm CN
  36.5°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm CN
  33.4°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  30.1°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 32°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  27.7°
  Cảm giác như 30.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  26.3°
  Cảm giác như 26.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 26°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  26.4°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  26.7°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  26°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  26.2°
  Cảm giác như 27.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.81 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  27.2°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  29.2°
  Cảm giác như 33.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mường Khương - Lào Cai trong 12h tới