Dự báo thời tiết Huyện Mường Khương - Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/30°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

21%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
3.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/12°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
1.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%