Dự báo thời tiết Huyện Bát Xát - Lào Cai theo giờ

 • 9:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T3
  27.7°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T3
  27.5°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T4
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T4
  24.2°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T4
  27.9°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T4
  32.6°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  34.5°
  Cảm giác như 37.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T4
  35.7°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T4
  37.3°
  Cảm giác như 40.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T4
  37.3°
  Cảm giác như 40.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T4
  34.2°
  Cảm giác như 38.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   3.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T4
  31.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 35.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T4
  28.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T4
  26.9°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T4
  25.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.4°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  25°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.04 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  28.1°
  Cảm giác như 31.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T5
  33.8°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T5
  35.3°
  Cảm giác như 39.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 pm T5
  38.2°
  Cảm giác như 41.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 pm T5
  39.3°
  Cảm giác như 41.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.99 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  38.8°
  Cảm giác như 40.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T5
  36°
  Cảm giác như 38.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T5
  32.1°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 35.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  30.6°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  27.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 29.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bát Xát - Lào Cai trong 12h tới