Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/14°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
4.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.6 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.29 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%