Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai theo giờ

 • 6:00 am T2
  26.9°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T2
  26.5°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa cường độ nặng
  mưa cường độ nặng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T2
  28.7°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  30.2°
  Cảm giác như 33.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T2
  33°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T2
  36.6°
  Cảm giác như 38.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T2
  38.3°
  Cảm giác như 40.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T2
  38.8°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.54 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T2
  36.7°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.62 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T2
  35.4°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T2
  34.1°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.53 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T2
  31.4°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T2
  28.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T2
  27.6°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T2
  26.1°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T2
  26.3°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T2
  25.1°
  Cảm giác như 26.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T3
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T3
  25.3°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T3
  24.5°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T3
  24.2°
  Cảm giác như 25.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T3
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T3
  26.9°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T3
  30.2°
  Cảm giác như 34.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T3
  33°
  Cảm giác như 37.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T3
  33.9°
  Cảm giác như 38.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T3
  34.2°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.09 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T3
  35.1°
  Cảm giác như 39.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 pm T3
  36.4°
  Cảm giác như 40.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T3
  36.4°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.7 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T3
  35.7°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T3
  33.2°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T3
  31.4°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T3
  29.4°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.33 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T3
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T3
  28.6°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T3
  26.7°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  26.3°
  Cảm giác như 27.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 27.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 26.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T4
  25.7°
  Cảm giác như 26.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T4
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Bắc Hà - Lào Cai trong 12h tới