Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà - Lào Cai 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
2.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/17°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/18°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.16 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
1.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

31%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%