Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn theo giờ

 • 7:00 pm T4
  27°
  Cảm giác như 26.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  25.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  25.6°
  Cảm giác như 26.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T5
  23.1°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T5
  23.7°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 23.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T5
  22.9°
  Cảm giác như 23.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T5
  23.2°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T5
  25.5°
  Cảm giác như 26.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 29.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T5
  27.6°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 32.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 35.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   4.72 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.75 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  28.6°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  26.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  25.2°
  Cảm giác như 26.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  25.8°
  Cảm giác như 25.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T5
  24.6°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  23.4°
  Cảm giác như 24.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 25.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  24.5°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  24.3°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  23.9°
  Cảm giác như 24.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T6
  23.2°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.35 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T6
  23.8°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T6
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   3.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T6
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   4.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   5.84 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T6
  31.8°
  Cảm giác như 35.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   6.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T6
  32.1°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   5.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T6
  32.6°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T6
  33.1°
  Cảm giác như 36.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 35.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   3.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T6
  31.6°
  Cảm giác như 34.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T6
  28.3°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn trong 12h tới