Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/12°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.97 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/15°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/12°

áp suất
Áp suất

1021 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/8°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

8°/7°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/8°

áp suất
Áp suất

1027 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/8°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/9°

áp suất
Áp suất

1025 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

8°/10°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/14°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.82 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%