Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1000 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
2.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
1.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

sức gió
Gió
2.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
3.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
2.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

sức gió
Gió
1.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1003 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
1.46 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1001 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:36 pm

sức gió
Gió
2.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%