Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn theo giờ

 • 10:00 am T7
  32.3°
  Cảm giác như 35°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T7
  32.5°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  32.3°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   5.54 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm T7
  33.7°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 36.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   5.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  30.8°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  29.7°
  Cảm giác như 32.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T7
  27.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28°
  Cảm giác như 29.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  25.9°
  Cảm giác như 26.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  26.7°
  Cảm giác như 26.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  24.1°
  Cảm giác như 25.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am CN
  24.3°
  Cảm giác như 24.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 24.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  23.7°
  Cảm giác như 24.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 27°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  27.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.67 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  29.6°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  31.6°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  29.5°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  31.8°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  32.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  31.2°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  29.3°
  Cảm giác như 33.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  26°
  Cảm giác như 26.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  24.4°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  23.6°
  Cảm giác như 24.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  23.9°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T2
  22.9°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  21.9°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  21.1°
  Cảm giác như 22.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T2
  21.9°
  Cảm giác như 21.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.77 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T2
  21.4°
  Cảm giác như 21.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.76 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T2
  22°
  Cảm giác như 21.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T2
  21.4°
  Cảm giác như 21.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.55 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T2
  22.4°
  Cảm giác như 23.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  27.3°
  Cảm giác như 28°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Quan - Lạng Sơn trong 12h tới