Dự báo thời tiết Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn theo giờ

 • 11:00 am T7
  33.1°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  34.9°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  34.8°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  33.8°
  Cảm giác như 36.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 33.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  29°
  Cảm giác như 30.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28.6°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  27.9°
  Cảm giác như 29.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  25.5°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am CN
  25.4°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  28.5°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 29.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  26.6°
  Cảm giác như 27.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  27°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  28°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  28.2°
  Cảm giác như 32°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 29.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm CN
  26.5°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  25.8°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  24.7°
  Cảm giác như 25.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  24.4°
  Cảm giác như 24.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  23.2°
  Cảm giác như 24.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 24.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 24.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  23.9°
  Cảm giác như 25°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24.7°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  24.9°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T2
  25.7°
  Cảm giác như 26.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T2
  25.5°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Văn Lãng - Lạng Sơn trong 12h tới