Dự báo thời tiết Huyện Tràng Định - Lạng Sơn theo giờ

 • 9:00 am T7
  31.2°
  Cảm giác như 35.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   5.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T7
  32.4°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   5.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 36.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   6.18 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T7
  33.9°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   6.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T7
  34.6°
  Cảm giác như 37.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T7
  35°
  Cảm giác như 37.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.71 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T7
  33.2°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  30.7°
  Cảm giác như 33.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  28.7°
  Cảm giác như 30.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  28.9°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  27.2°
  Cảm giác như 30°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  26.7°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  25.1°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am CN
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am CN
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am CN
  24.5°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am CN
  25.8°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.13 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.15 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am CN
  27.1°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am CN
  28.2°
  Cảm giác như 31°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.65 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am CN
  27°
  Cảm giác như 29.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am CN
  26.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm CN
  26.1°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm CN
  28.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm CN
  29.1°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm CN
  29.6°
  Cảm giác như 32.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.17 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm CN
  27.2°
  Cảm giác như 29.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm CN
  26.6°
  Cảm giác như 27.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm CN
  25.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm CN
  24.2°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm CN
  24.3°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm CN
  24°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T2
  23.7°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.66 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 24.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T2
  23.5°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 am T2
  23.2°
  Cảm giác như 24°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 am T2
  23°
  Cảm giác như 24.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 am T2
  24.3°
  Cảm giác như 25.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T2
  24°
  Cảm giác như 25.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tràng Định - Lạng Sơn trong 12h tới