Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/11°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/11°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.17 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
4.2 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/13°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/15°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

16°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%