Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn theo giờ

 • 10:00 pm T3
  22.4°
  Cảm giác như 23.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T3
  22.1°
  Cảm giác như 23.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T4
  22.8°
  Cảm giác như 23.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T4
  22°
  Cảm giác như 23°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 22.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T4
  22.4°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  22°
  Cảm giác như 23.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 am T4
  22.9°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 23°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 am T4
  23.6°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 am T4
  25.2°
  Cảm giác như 25.8°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T4
  27.3°
  Cảm giác như 29°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 am T4
  28.8°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 32.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 33.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T4
  30.3°
  Cảm giác như 35°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 34.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.39 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 32.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T4
  27.7°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   3.05 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 7:00 pm T4
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   3.77 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 26.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 25°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T4
  24°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 26°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 24.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T5
  24.8°
  Cảm giác như 25.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 25.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  24.1°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  25.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  26.5°
  Cảm giác như 26.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 32.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.26 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  30.9°
  Cảm giác như 34.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.22 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 pm T5
  31.6°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 37.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   5.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 pm T5
  31.5°
  Cảm giác như 35.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.08 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 pm T5
  30.5°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 34.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T5
  29.5°
  Cảm giác như 33.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   4.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 30.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   4.28 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  26.9°
  Cảm giác như 27.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   4.13 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 pm T5
  25.1°
  Cảm giác như 25.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn trong 12h tới