Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/11°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/8°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

9°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

7°/9°

áp suất
Áp suất

1024 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

12°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/11°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/18°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/14°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/13°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

12°/14°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

18°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.56 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.27 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%