Dự báo thời tiết Huyện Bình Gia - Lạng Sơn 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

10°/10°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/10°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/13°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

11°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

11°/10°

áp suất
Áp suất

1022 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

10°/9°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/9°

áp suất
Áp suất

1023 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.33 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

13°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

9°/12°

áp suất
Áp suất

1018 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

17°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

13°/16°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
2.26 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

87%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
3.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/13°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
4.66 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

88%