Dự báo thời tiết Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng theo giờ

 • 7:00 pm T4
  22°
  Cảm giác như 22°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T4
  22°
  Cảm giác như 22°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm T4
  21.5°
  Cảm giác như 22.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  21.5°
  Cảm giác như 22.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.39 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  21.9°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.26 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  21.3°
  Cảm giác như 22°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T5
  21.3°
  Cảm giác như 21.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T5
  20°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T5
  20.3°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T5
  20°
  Cảm giác như 20°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T5
  21°
  Cảm giác như 20.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  20.7°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.09 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T5
  27.3°
  Cảm giác như 28.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 30.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  31.5°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  33.6°
  Cảm giác như 33.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  31.1°
  Cảm giác như 33°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 pm T5
  27.5°
  Cảm giác như 28.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  25.7°
  Cảm giác như 26.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T5
  23.4°
  Cảm giác như 25°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  22.1°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  22.6°
  Cảm giác như 23.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T5
  22.7°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T5
  22.1°
  Cảm giác như 22.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 pm T5
  22°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  21.5°
  Cảm giác như 22.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T6
  21.8°
  Cảm giác như 21.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T6
  20.5°
  Cảm giác như 21.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T6
  21.1°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   99%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T6
  21.2°
  Cảm giác như 22.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T6
  20.5°
  Cảm giác như 21.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.3 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T6
  20.1°
  Cảm giác như 21°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T6
  22.6°
  Cảm giác như 23.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T6
  26°
  Cảm giác như 25.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T6
  28.7°
  Cảm giác như 28.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 am T6
  31°
  Cảm giác như 30.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am T6
  32.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 32.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 1:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T6
  33.2°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.89 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  32°
  Cảm giác như 31.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm T6
  28.2°
  Cảm giác như 30.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T6
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Lạc Dương - Lâm Đồng trong 12h tới