Dự báo thời tiết Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng theo giờ

 • 10:00 am T7
  30.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T7
  31°
  Cảm giác như 31.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T7
  31°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  32.9°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  31.3°
  Cảm giác như 32.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.96 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 30.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  25.8°
  Cảm giác như 26.8°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.49 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  24.8°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  23.6°
  Cảm giác như 23.2°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  22.9°
  Cảm giác như 23.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  23°
  Cảm giác như 23.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  22.3°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  21.3°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  21.4°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  21°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  21.8°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am CN
  21.1°
  Cảm giác như 21.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am CN
  21.4°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am CN
  21.8°
  Cảm giác như 21.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  20.3°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am CN
  20.5°
  Cảm giác như 21.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am CN
  22.4°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.13 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  25.6°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  28.6°
  Cảm giác như 30°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  30.4°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am CN
  32.4°
  Cảm giác như 32.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.32 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm CN
  33.5°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm CN
  31.5°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  28.3°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 pm CN
  27.8°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 pm CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm CN
  24.3°
  Cảm giác như 25.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  25°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm CN
  22.9°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 pm CN
  22.8°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm CN
  21.2°
  Cảm giác như 21.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm CN
  21°
  Cảm giác như 21.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.28 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T2
  20.3°
  Cảm giác như 21.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 am T2
  21.7°
  Cảm giác như 21.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T2
  20.1°
  Cảm giác như 21.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T2
  20.8°
  Cảm giác như 21°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T2
  20°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.07 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  20.1°
  Cảm giác như 20.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T2
  21.3°
  Cảm giác như 21.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  22°
  Cảm giác như 23.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  25.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  27.1°
  Cảm giác như 29.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đức Trọng - Lâm Đồng trong 12h tới