Dự báo thời tiết Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.74 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.49 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
7.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.14 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%