Dự báo thời tiết Huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.11 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.07 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.62 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.78 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
5.03 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%