Dự báo thời tiết Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng theo giờ

 • 11:00 am T7
  32.8°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  32.2°
  Cảm giác như 33.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 33.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   3.59 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T7
  32°
  Cảm giác như 33.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.64 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T7
  24.3°
  Cảm giác như 25.7°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 5:00 pm T7
  23°
  Cảm giác như 24.1°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T7
  23.9°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T7
  22.1°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 8:00 pm T7
  22.8°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 9:00 pm T7
  21°
  Cảm giác như 22.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   1.03 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 pm T7
  21.8°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm T7
  21.9°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am CN
  21.1°
  Cảm giác như 22.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.59 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am CN
  21.3°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am CN
  21°
  Cảm giác như 21.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am CN
  20.9°
  Cảm giác như 20.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am CN
  20°
  Cảm giác như 20.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am CN
  20°
  Cảm giác như 20.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am CN
  20.7°
  Cảm giác như 21.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am CN
  22.5°
  Cảm giác như 22.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am CN
  25.9°
  Cảm giác như 25.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am CN
  28.9°
  Cảm giác như 29.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  30.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   2.05 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 am CN
  32.2°
  Cảm giác như 32°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm CN
  33.2°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm CN
  33.3°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.37 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm CN
  32.3°
  Cảm giác như 32.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 pm CN
  30.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.86 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 pm CN
  28.9°
  Cảm giác như 28.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm CN
  26.8°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm CN
  25.8°
  Cảm giác như 25°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm CN
  24.9°
  Cảm giác như 24.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm CN
  23.5°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm CN
  22.4°
  Cảm giác như 23.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm CN
  22.8°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 pm CN
  22.4°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 am T2
  21°
  Cảm giác như 22.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 am T2
  21.7°
  Cảm giác như 22.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 am T2
  21.3°
  Cảm giác như 22.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 am T2
  22°
  Cảm giác như 22.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 am T2
  21.9°
  Cảm giác như 21.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.22 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T2
  20.7°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   98%
  • Gió
   0.17 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 6:00 am T2
  21.2°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 7:00 am T2
  23.3°
  Cảm giác như 23.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T2
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T2
  27°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 am T2
  29.5°
  Cảm giác như 30.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   1.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng trong 12h tới