Dự báo thời tiết Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng theo giờ

 • 9:00 pm T3
  22.1°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.57 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T3
  21.2°
  Cảm giác như 23°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T3
  21.7°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T4
  21.7°
  Cảm giác như 21.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T4
  20°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 am T4
  20.8°
  Cảm giác như 21°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   97%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 am T4
  20.4°
  Cảm giác như 21.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   96%
  • Gió
   0.78 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 am T4
  20.6°
  Cảm giác như 21.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 am T4
  20.3°
  Cảm giác như 21.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T4
  21.5°
  Cảm giác như 21.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T4
  25.4°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 29.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T4
  30°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   2 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T4
  32.6°
  Cảm giác như 33.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 am T4
  34.8°
  Cảm giác như 34.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T4
  36°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T4
  35.3°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T4
  34.1°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   4.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 pm T4
  32.9°
  Cảm giác như 33.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   4.34 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 pm T4
  30.5°
  Cảm giác như 31°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 pm T4
  28.3°
  Cảm giác như 30°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   2.21 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T4
  25.8°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  22.4°
  Cảm giác như 22.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 pm T4
  21.7°
  Cảm giác như 22.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  21.5°
  Cảm giác như 22.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T4
  21°
  Cảm giác như 22.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T4
  21.8°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.2 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T5
  20.3°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T5
  20.1°
  Cảm giác như 20.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T5
  20°
  Cảm giác như 20.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T5
  19.7°
  Cảm giác như 20.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T5
  19.3°
  Cảm giác như 20.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T5
  19.4°
  Cảm giác như 20°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T5
  20.4°
  Cảm giác như 21.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 29.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  32°
  Cảm giác như 33°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  34.4°
  Cảm giác như 34°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  35°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 34.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.22 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 32.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   3.63 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 4:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 31.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.46 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 5:00 pm T5
  27.6°
  Cảm giác như 29.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 6:00 pm T5
  24.6°
  Cảm giác như 25.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 7:00 pm T5
  23.5°
  Cảm giác như 23.9°
  mưa vừa
  mưa vừa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1.33 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 pm T5
  23.2°
  Cảm giác như 23.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Cát Tiên - Lâm Đồng trong 12h tới