Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng theo giờ

 • 9:00 pm T3
  18.5°
  Cảm giác như 18.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T3
  18.5°
  Cảm giác như 19°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 11:00 pm T3
  18.2°
  Cảm giác như 18.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 am T4
  17.3°
  Cảm giác như 17.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 am T4
  17.5°
  Cảm giác như 17.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 am T4
  17.4°
  Cảm giác như 17.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 am T4
  17.2°
  Cảm giác như 17.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.43 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 am T4
  17.3°
  Cảm giác như 17.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 am T4
  17°
  Cảm giác như 18°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 am T4
  19°
  Cảm giác như 18°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 am T4
  21.3°
  Cảm giác như 21.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T4
  25.6°
  Cảm giác như 25.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 28.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 am T4
  31.4°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.22 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T4
  31.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.38 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 pm T4
  29.9°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.68 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T4
  26.2°
  Cảm giác như 26.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.66 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T4
  24.9°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 4:00 pm T4
  21.6°
  Cảm giác như 22°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T4
  20.8°
  Cảm giác như 20.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.33 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T4
  19.4°
  Cảm giác như 20°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   1.02 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 pm T4
  19.2°
  Cảm giác như 19.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   1 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T4
  18.4°
  Cảm giác như 18.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 pm T4
  18°
  Cảm giác như 18.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T4
  18.9°
  Cảm giác như 18.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T4
  18.5°
  Cảm giác như 18.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.77 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T5
  17.7°
  Cảm giác như 17.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   95%
  • Gió
   0.6 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T5
  17.6°
  Cảm giác như 17.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   94%
  • Gió
   0.55 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 am T5
  16°
  Cảm giác như 16.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 am T5
  16.6°
  Cảm giác như 16.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.38 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 am T5
  15.3°
  Cảm giác như 15.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 am T5
  16°
  Cảm giác như 15.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.18 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 am T5
  16.1°
  Cảm giác như 17°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 am T5
  21°
  Cảm giác như 20.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.09 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am T5
  24.9°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 9:00 am T5
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 28.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 11:00 am T5
  30.3°
  Cảm giác như 29.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.74 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T5
  31.2°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.64 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T5
  27.9°
  Cảm giác như 27.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.84 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  24.1°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   1.82 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 pm T5
  22.6°
  Cảm giác như 22.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 pm T5
  21°
  Cảm giác như 20.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  20°
  Cảm giác như 19°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   93%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 pm T5
  19.3°
  Cảm giác như 19.1°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   92%
  • Gió
   0.12 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Đà Lạt - Lâm Đồng trong 12h tới