Dự báo thời tiết Đà Lạt - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

15°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/15°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.1 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.75 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.08 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/18°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.9 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.06 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/12°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/14°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
1.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.79 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/14°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.39 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.25 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%