Dự báo thời tiết Bảo Lộc - Lâm Đồng 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.02 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
5.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.68 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
6.01 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.4 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.88 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.19 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.91 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%