Dự báo thời tiết Thành Phố Lai Châu - Lai Châu theo giờ

 • 8:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 28.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 pm T4
  28.4°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 27.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 am T5
  27.4°
  Cảm giác như 28°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 1:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 am T5
  25.3°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 am T5
  25.9°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 23.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 am T5
  23.5°
  Cảm giác như 23.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 am T5
  31°
  Cảm giác như 30.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 33.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 am T5
  35.7°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T5
  36.3°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T5
  37.9°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T5
  37.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 pm T5
  36.2°
  Cảm giác như 36°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 pm T5
  34.3°
  Cảm giác như 33.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 30.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 pm T5
  28.7°
  Cảm giác như 28.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 pm T5
  29.4°
  Cảm giác như 28.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 9:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 29°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 pm T5
  27.4°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 pm T5
  27°
  Cảm giác như 26.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 am T6
  27.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 am T6
  27.3°
  Cảm giác như 27.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 2:00 am T6
  26.3°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 24.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 am T6
  24°
  Cảm giác như 23.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 28°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 am T6
  33.5°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 10:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 am T6
  38.1°
  Cảm giác như 38°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T6
  39.4°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 37.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T6
  36.4°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T6
  34.3°
  Cảm giác như 33.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 pm T6
  37.1°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 pm T6
  33.7°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T6
  29.1°
  Cảm giác như 30.4°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 7:00 pm T6
  26°
  Cảm giác như 26°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Thành Phố Lai Châu - Lai Châu trong 12h tới