Dự báo thời tiết Huyện Than Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
3.86 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.94 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/15°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/15°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/21°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.28 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
3.15 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

26%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
1.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

21%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.31 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.58 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

52%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/29°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.37 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.47 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

50%