Dự báo thời tiết Huyện Tân Uyên - Lai Châu 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:31 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.59 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:30 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
3.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:29 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.92 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
2.83 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

20°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:28 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
3.04 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

14°/13°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/14°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:27 am / 6:10 pm

sức gió
Gió
2.85 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

19°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

14°/20°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:26 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:25 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:24 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:23 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.93 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:22 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

25%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/28°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.23 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

30%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.63 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.72 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

28%