Dự báo thời tiết Huyện Sìn Hồ - Lai Châu theo giờ

 • 7:00 pm T4
  30.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 pm T4
  29.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 pm T4
  29.5°
  Cảm giác như 28.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 pm T4
  28.6°
  Cảm giác như 28.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 pm T4
  29°
  Cảm giác như 27.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.36 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 am T5
  25.2°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.56 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 am T5
  24.3°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.5 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 6:00 am T5
  23.7°
  Cảm giác như 23.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 am T5
  26.9°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.53 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 am T5
  30.2°
  Cảm giác như 30.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 9:00 am T5
  33.4°
  Cảm giác như 33.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 10:00 am T5
  36°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T5
  38.7°
  Cảm giác như 37.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 pm T5
  37.4°
  Cảm giác như 36.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T5
  37.6°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.75 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 3:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 35.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.17 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 4:00 pm T5
  37°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.67 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 33.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 28.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   0.9 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 8:00 pm T5
  30°
  Cảm giác như 28.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 9:00 pm T5
  28.2°
  Cảm giác như 28.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 10:00 pm T5
  27.1°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 11:00 pm T5
  26.4°
  Cảm giác như 27°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 27.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 am T6
  27.4°
  Cảm giác như 27.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.4 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 2:00 am T6
  26.5°
  Cảm giác như 26.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 am T6
  25.2°
  Cảm giác như 25.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   0.35 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 am T6
  24.7°
  Cảm giác như 24.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   0.58 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 5:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 23.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 27.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 am T6
  30.5°
  Cảm giác như 30.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 am T6
  33.9°
  Cảm giác như 33.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.41 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 10:00 am T6
  35.6°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 11:00 am T6
  38.1°
  Cảm giác như 37.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.12 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 12:00 pm T6
  39.6°
  Cảm giác như 38.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.3 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 1:00 pm T6
  38.6°
  Cảm giác như 37.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 35.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.75 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 3:00 pm T6
  35°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 4:00 pm T6
  37.7°
  Cảm giác như 36.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   1.63 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 5:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 32.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T6
  30°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.38 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sìn Hồ - Lai Châu trong 12h tới