Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè - Lai Châu theo giờ

 • 7:00 am T2
  29.8°
  Cảm giác như 29.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 8:00 am T2
  30.4°
  Cảm giác như 29.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 9:00 am T2
  30.6°
  Cảm giác như 30.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 10:00 am T2
  33°
  Cảm giác như 31°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 11:00 am T2
  34°
  Cảm giác như 33.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 12:00 pm T2
  37.2°
  Cảm giác như 36.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   2.78 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 pm T2
  39.4°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.4 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 2:00 pm T2
  38.2°
  Cảm giác như 38°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 3:00 pm T2
  40°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   19%
  • Gió
   3.21 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 4:00 pm T2
  38.6°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 5:00 pm T2
  38.1°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   21%
  • Gió
   1.59 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 6:00 pm T2
  34.4°
  Cảm giác như 33.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 pm T2
  31.6°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 8:00 pm T2
  31.9°
  Cảm giác như 30.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 9:00 pm T2
  29.9°
  Cảm giác như 28.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 10:00 pm T2
  28.4°
  Cảm giác như 28.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.97 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 11:00 pm T2
  27.1°
  Cảm giác như 27.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 12:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   1.19 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 1:00 am T3
  25.4°
  Cảm giác như 25.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 2:00 am T3
  24.5°
  Cảm giác như 24.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 3:00 am T3
  24°
  Cảm giác như 24.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 am T3
  25°
  Cảm giác như 24.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 am T3
  23.1°
  Cảm giác như 23.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 6:00 am T3
  23.8°
  Cảm giác như 23.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 am T3
  27°
  Cảm giác như 26.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 8:00 am T3
  30.4°
  Cảm giác như 31.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.27 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 am T3
  33.6°
  Cảm giác như 34.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 10:00 am T3
  35.6°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 11:00 am T3
  37.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 12:00 pm T3
  39.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 1:00 pm T3
  41.7°
  Cảm giác như 40.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 2:00 pm T3
  41.4°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   17%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 3:00 pm T3
  41.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   16%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   8 °
 • 4:00 pm T3
  39.2°
  Cảm giác như 38.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   18%
  • Gió
   1.51 m/s
  • Điểm ngưng
   9 °
 • 5:00 pm T3
  37.7°
  Cảm giác như 36.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   10 °
 • 6:00 pm T3
  34°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   11 °
 • 7:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.62 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 pm T3
  29.2°
  Cảm giác như 29.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 9:00 pm T3
  27.6°
  Cảm giác như 27.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   1.34 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T3
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T3
  27°
  Cảm giác như 26.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   1.17 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 am T4
  25.8°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.06 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T4
  25.1°
  Cảm giác như 26.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.25 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T4
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T4
  25°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T4
  24.6°
  Cảm giác như 24.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.7 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T4
  23.7°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   91%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Mường Tè - Lai Châu trong 12h tới