Dự báo thời tiết Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum theo giờ

 • 8:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 24.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.47 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  23.4°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   1.42 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  23.9°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.44 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  23°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 22.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T6
  21.7°
  Cảm giác như 22.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T6
  21.3°
  Cảm giác như 22.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.24 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T6
  21.1°
  Cảm giác như 21.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T6
  21.4°
  Cảm giác như 22°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T6
  20.2°
  Cảm giác như 21.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   87%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T6
  21.2°
  Cảm giác như 21.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T6
  24.4°
  Cảm giác như 25°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T6
  29°
  Cảm giác như 29.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T6
  31.6°
  Cảm giác như 32.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T6
  33.3°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.93 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  35.2°
  Cảm giác như 37.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   2.31 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 38.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.56 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T6
  38.9°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T6
  38.8°
  Cảm giác như 38.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T6
  38.4°
  Cảm giác như 38.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   3.51 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T6
  37.3°
  Cảm giác như 37.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.07 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.67 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T6
  32.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T6
  29.7°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   1.45 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 8:00 pm T6
  28°
  Cảm giác như 28.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.54 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 9:00 pm T6
  28.8°
  Cảm giác như 29.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   1.26 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 pm T6
  27.8°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.43 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T6
  25°
  Cảm giác như 26.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.28 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T7
  24.4°
  Cảm giác như 25.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.71 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T7
  23.8°
  Cảm giác như 24.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   0.96 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T7
  23.2°
  Cảm giác như 23.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   81%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T7
  23.9°
  Cảm giác như 23°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T7
  22.9°
  Cảm giác như 23.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.65 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T7
  22.9°
  Cảm giác như 22°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.44 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T7
  23.1°
  Cảm giác như 23.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.16 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T7
  26.6°
  Cảm giác như 26.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   0.32 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T7
  29.7°
  Cảm giác như 30.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.48 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T7
  32°
  Cảm giác như 32.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T7
  34.3°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T7
  37°
  Cảm giác như 36°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.73 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T7
  37.3°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  38.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  38.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T7
  38.6°
  Cảm giác như 38.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.17 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  38.6°
  Cảm giác như 37.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   25%
  • Gió
   3.94 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 5:00 pm T7
  36°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.98 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 32.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 7:00 pm T7
  28.4°
  Cảm giác như 29°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.05 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum trong 12h tới