Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum theo giờ

 • 6:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 31.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T4
  31.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 30.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 30.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T4
  29.4°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T4
  28°
  Cảm giác như 28.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T5
  24.5°
  Cảm giác như 25.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T5
  24°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am T5
  23.2°
  Cảm giác như 23.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am T5
  22.8°
  Cảm giác như 22°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 22.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 23.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am T5
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 30.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 33.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  34.3°
  Cảm giác như 35.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 37°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  38°
  Cảm giác như 38°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 35.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 36.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T5
  36.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 36.7°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T5
  31°
  Cảm giác như 31.5°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T5
  24.1°
  Cảm giác như 25.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  23.1°
  Cảm giác như 24.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  23.3°
  Cảm giác như 24.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  23.9°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 22.3°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T6
  22.8°
  Cảm giác như 22.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T6
  21.8°
  Cảm giác như 22.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  21.9°
  Cảm giác như 22.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  21.6°
  Cảm giác như 21.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  22.8°
  Cảm giác như 22°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  25°
  Cảm giác như 25.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T6
  28.9°
  Cảm giác như 30.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  31.7°
  Cảm giác như 33.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T6
  34.2°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  36.4°
  Cảm giác như 38°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  38°
  Cảm giác như 39.1°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  37.4°
  Cảm giác như 37.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T6
  35.5°
  Cảm giác như 36.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  36°
  Cảm giác như 36.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T6
  37.5°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T6
  34.6°
  Cảm giác như 35.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Sa Thầy - Kon Tum trong 12h tới