Dự báo thời tiết Huyện Sa Thầy - Kon Tum 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
2.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.36 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.81 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

58%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.65 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.24 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.42 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.52 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

71%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.95 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.35 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

42%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.73 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%