Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum theo giờ

 • 11:00 am T7
  37.9°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   1.98 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   1.89 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T7
  39°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm T7
  38.7°
  Cảm giác như 38.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   2.49 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm T7
  38.3°
  Cảm giác như 38.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.69 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 4:00 pm T7
  38.2°
  Cảm giác như 37.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   4.68 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm T7
  37.8°
  Cảm giác như 36.5°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   4.09 m/s
  • Điểm ngưng
   12 °
 • 6:00 pm T7
  33°
  Cảm giác như 31.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   1.72 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 7:00 pm T7
  30°
  Cảm giác như 29°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 8:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 28.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 9:00 pm T7
  28.8°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.71 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T7
  28.1°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T7
  27°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am CN
  25.3°
  Cảm giác như 25.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am CN
  24.8°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   0.73 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am CN
  24.2°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.01 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am CN
  24.7°
  Cảm giác như 24.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.85 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   1.15 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am CN
  23.6°
  Cảm giác như 23.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am CN
  24°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   0.45 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am CN
  26.9°
  Cảm giác như 26.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.12 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am CN
  29.3°
  Cảm giác như 30.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am CN
  32.7°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am CN
  34.7°
  Cảm giác như 35.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am CN
  36.5°
  Cảm giác như 36.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 12:00 pm CN
  37.3°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   3.43 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm CN
  38.8°
  Cảm giác như 38.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 2:00 pm CN
  39.6°
  Cảm giác như 39.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   23%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 3:00 pm CN
  39.8°
  Cảm giác như 38.4°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm CN
  38.7°
  Cảm giác như 37.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   4.05 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 5:00 pm CN
  36.8°
  Cảm giác như 36.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   4.08 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 6:00 pm CN
  32.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   1.3 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm CN
  31°
  Cảm giác như 30°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm CN
  30.9°
  Cảm giác như 30°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.1 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm CN
  29.9°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.91 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm CN
  29.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm CN
  29°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 am T2
  26.1°
  Cảm giác như 27°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T2
  26.6°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T2
  25.3°
  Cảm giác như 25.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T2
  24.4°
  Cảm giác như 24.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.62 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T2
  23.9°
  Cảm giác như 23.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.49 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T2
  23.1°
  Cảm giác như 23.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.08 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T2
  23.7°
  Cảm giác như 23.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.11 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T2
  27.7°
  Cảm giác như 28.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T2
  30.9°
  Cảm giác như 31.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T2
  32.1°
  Cảm giác như 33.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T2
  34.6°
  Cảm giác như 35.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum trong 12h tới