Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hồi - Kon Tum 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.38 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

94%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
3.8 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.99 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

46%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.18 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.54 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.09 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.76 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

39%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.64 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.53 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.44 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.71 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.5 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.21 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3.7 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%