Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum theo giờ

 • 6:00 pm T4
  31.1°
  Cảm giác như 31.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   38%
  • Gió
   0.63 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 7:00 pm T4
  31.7°
  Cảm giác như 30.2°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   0.99 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 8:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 30.3°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   1.53 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 30.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   1.6 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 10:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 29.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.22 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 pm T4
  27.6°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   1.07 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 26°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.98 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T5
  24.4°
  Cảm giác như 24.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   1.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am T5
  23.4°
  Cảm giác như 23.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am T5
  22.8°
  Cảm giác như 22.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am T5
  22.2°
  Cảm giác như 22.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.68 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T5
  22.4°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.74 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 am T5
  26.3°
  Cảm giác như 26.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   0.87 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 8:00 am T5
  29.3°
  Cảm giác như 30.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   1.46 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 33°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T5
  34.8°
  Cảm giác như 35.3°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   2.67 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  36.7°
  Cảm giác như 37.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   2.91 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T5
  37.3°
  Cảm giác như 38.9°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.16 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 35°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   36%
  • Gió
   3.15 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 2:00 pm T5
  35.9°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T5
  36.8°
  Cảm giác như 37.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  35.3°
  Cảm giác như 36.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T5
  31.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.78 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 pm T5
  24.9°
  Cảm giác như 25.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   1.5 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T5
  23.4°
  Cảm giác như 24°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T5
  23.2°
  Cảm giác như 24.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T5
  23.7°
  Cảm giác như 24.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.86 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 10:00 pm T5
  23°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   84%
  • Gió
   0.23 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 pm T5
  23.8°
  Cảm giác như 23°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   85%
  • Gió
   0.29 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T6
  22.6°
  Cảm giác như 23.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   86%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 1:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 22.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.88 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 2:00 am T6
  22.7°
  Cảm giác như 22.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 3:00 am T6
  21.5°
  Cảm giác như 23°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.93 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 4:00 am T6
  21.4°
  Cảm giác như 22.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   89%
  • Gió
   0.48 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 5:00 am T6
  22°
  Cảm giác như 21.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   90%
  • Gió
   0.41 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 6:00 am T6
  23°
  Cảm giác như 22.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   88%
  • Gió
   0.42 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 am T6
  25.5°
  Cảm giác như 25.6°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   1.04 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 8:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 30°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T6
  31.2°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.61 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 36.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   1.79 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T6
  37°
  Cảm giác như 38.4°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T6
  39°
  Cảm giác như 39°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   1.83 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T6
  37.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   30%
  • Gió
   2.24 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T6
  35.1°
  Cảm giác như 36.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 3:00 pm T6
  37°
  Cảm giác như 36.5°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   31%
  • Gió
   2.8 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T6
  37.9°
  Cảm giác như 37.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T6
  34.4°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   37%
  • Gió
   1.09 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đắk Tô - Kon Tum trong 12h tới