Dự báo thời tiết Huyện Đắk Tô - Kon Tum 15 ngày tới

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.87 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/20°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.69 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

51%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.48 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
3.89 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

68%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.84 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

40%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

34°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.22 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

36%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

37°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
3 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.43 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.96 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.05 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

37%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.34 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.41 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
4.13 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.61 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

38%

Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/25°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
3.45 m/s
độ ẩm
Độ ẩm

35%