Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei - Kon Tum theo giờ

 • 8:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 9:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 29°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.76 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 10:00 pm T3
  29.3°
  Cảm giác như 29.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   0.95 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 pm T3
  29.1°
  Cảm giác như 29.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.08 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 am T4
  28.6°
  Cảm giác như 28.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   53%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 am T4
  26°
  Cảm giác như 26.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   0.61 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T4
  24°
  Cảm giác như 25.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.31 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 3:00 am T4
  24.9°
  Cảm giác như 24.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.1 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 4:00 am T4
  23°
  Cảm giác như 25°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   0.69 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 5:00 am T4
  23.5°
  Cảm giác như 23.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   0.37 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 6:00 am T4
  23.2°
  Cảm giác như 24°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   0.09 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T4
  27.7°
  Cảm giác như 28.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   0.54 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T4
  32°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   0.82 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 9:00 am T4
  34.8°
  Cảm giác như 35.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   40%
  • Gió
   1.21 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 10:00 am T4
  36.5°
  Cảm giác như 37.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   34%
  • Gió
   1.39 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 11:00 am T4
  39°
  Cảm giác như 40.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   0.8 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 12:00 pm T4
  40.2°
  Cảm giác như 42°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   24%
  • Gió
   0.89 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 1:00 pm T4
  41.5°
  Cảm giác như 41.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   22%
  • Gió
   1.57 m/s
  • Điểm ngưng
   14 °
 • 2:00 pm T4
  41.1°
  Cảm giác như 41.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   2.26 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 3:00 pm T4
  41.6°
  Cảm giác như 40.6°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   20%
  • Gió
   1.23 m/s
  • Điểm ngưng
   13 °
 • 4:00 pm T4
  36.6°
  Cảm giác như 36.9°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   32%
  • Gió
   3.5 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 5:00 pm T4
  32.7°
  Cảm giác như 33.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.86 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 pm T4
  29.7°
  Cảm giác như 32°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 7:00 pm T4
  28.9°
  Cảm giác như 30.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   1.32 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 8:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 29.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.4 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 9:00 pm T4
  27.8°
  Cảm giác như 28°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   0.84 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 pm T4
  26.5°
  Cảm giác như 26.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   0.64 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 11:00 pm T4
  26°
  Cảm giác như 26.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   1.11 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 12:00 am T5
  25.7°
  Cảm giác như 25.9°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.92 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 1:00 am T5
  24.7°
  Cảm giác như 25.1°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   0.34 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 2:00 am T5
  24.6°
  Cảm giác như 24.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   0.19 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 3:00 am T5
  23°
  Cảm giác như 24.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   0.51 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 4:00 am T5
  23.7°
  Cảm giác như 23.4°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   0.15 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 5:00 am T5
  22°
  Cảm giác như 23.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   0.25 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 6:00 am T5
  23.8°
  Cảm giác như 23.7°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   0.47 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 7:00 am T5
  26.4°
  Cảm giác như 26.2°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   0.75 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 8:00 am T5
  29.6°
  Cảm giác như 31.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   1.36 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 9:00 am T5
  32.1°
  Cảm giác như 34°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   1.8 m/s
  • Điểm ngưng
   19 °
 • 10:00 am T5
  35.6°
  Cảm giác như 37.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   39%
  • Gió
   2.16 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 11:00 am T5
  37°
  Cảm giác như 38.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   33%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °
 • 12:00 pm T5
  38.6°
  Cảm giác như 41°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   29%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 1:00 pm T5
  39.2°
  Cảm giác như 40.3°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.2 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 2:00 pm T5
  39.6°
  Cảm giác như 39.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   26%
  • Gió
   3.25 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 3:00 pm T5
  38.1°
  Cảm giác như 39°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   27%
  • Gió
   3.29 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 4:00 pm T5
  37.8°
  Cảm giác như 37.6°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   28%
  • Gió
   2.27 m/s
  • Điểm ngưng
   15 °
 • 5:00 pm T5
  34.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   35%
  • Gió
   1.14 m/s
  • Điểm ngưng
   16 °
 • 6:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 31.6°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   50%
  • Gió
   1.18 m/s
  • Điểm ngưng
   17 °
 • 7:00 pm T5
  28.4°
  Cảm giác như 29.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   59%
  • Gió
   1.56 m/s
  • Điểm ngưng
   18 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện Đắk Glei - Kon Tum trong 12h tới