Dự báo thời tiết Phú Quốc - Kiên Giang theo giờ

 • 7:00 pm T3
  30.8°
  Cảm giác như 35.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   6.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 35.5°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   5.9 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 9:00 pm T3
  31°
  Cảm giác như 35.8°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   5.12 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T3
  30.4°
  Cảm giác như 35.9°
  bầu trời quang đãng
  bầu trời quang đãng
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T3
  30.6°
  Cảm giác như 34.7°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   3.49 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T4
  29.9°
  Cảm giác như 34°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.24 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T4
  29.8°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.94 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T4
  28.4°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.71 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 am T4
  28.3°
  Cảm giác như 31.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T4
  28.5°
  Cảm giác như 30.1°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   2.4 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T4
  27.6°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   2.14 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T4
  27.4°
  Cảm giác như 31°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.42 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T4
  28°
  Cảm giác như 32°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   2.51 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 8:00 am T4
  30.8°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   2.93 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T4
  32.6°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   3.19 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 10:00 am T4
  33.4°
  Cảm giác như 36.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   3.02 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 11:00 am T4
  35.1°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 12:00 pm T4
  36.8°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   2.76 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 1:00 pm T4
  37°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   42%
  • Gió
   3.1 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T4
  37.2°
  Cảm giác như 42.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   41%
  • Gió
   4.65 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 3:00 pm T4
  35.6°
  Cảm giác như 40°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   7.11 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T4
  32.6°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   8.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T4
  31.6°
  Cảm giác như 36.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   8.39 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T4
  31.1°
  Cảm giác như 36°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.35 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   5.37 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  31.4°
  Cảm giác như 35.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.78 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  31.2°
  Cảm giác như 36.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.83 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 10:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   70%
  • Gió
   4.71 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 11:00 pm T4
  29.6°
  Cảm giác như 34.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   4.42 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 12:00 am T5
  29.8°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 1:00 am T5
  29.2°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 2:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 33.4°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.84 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 3:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.45 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 4:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 31.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.13 m/s
  • Điểm ngưng
   24 °
 • 5:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   1.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  28.9°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   1.9 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  29.9°
  Cảm giác như 32.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   72%
  • Gió
   2.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  30.4°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   1.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T5
  31.6°
  Cảm giác như 35.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   61%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 am T5
  32.9°
  Cảm giác như 37.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   57%
  • Gió
   2.02 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 38.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.5 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 pm T5
  35.6°
  Cảm giác như 39.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   2.23 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 pm T5
  36.3°
  Cảm giác như 41°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   2.92 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 2:00 pm T5
  35.5°
  Cảm giác như 40°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   4.53 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 3:00 pm T5
  33.1°
  Cảm giác như 37.9°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   6.61 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 4:00 pm T5
  32.2°
  Cảm giác như 36°
  mưa nhẹ
  mưa nhẹ
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.01 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  33.3°
  Cảm giác như 37.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   6.76 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 6:00 pm T5
  31.8°
  Cảm giác như 36°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   6.29 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Phú Quốc - Kiên Giang trong 12h tới