Dự báo thời tiết Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang theo giờ

 • 7:00 pm T4
  30.7°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.19 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T4
  30.8°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   64%
  • Gió
   4.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T4
  30.9°
  Cảm giác như 35°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T4
  30°
  Cảm giác như 34.9°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 11:00 pm T4
  29.3°
  Cảm giác như 33.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   69%
  • Gió
   3.81 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 12:00 am T5
  29.4°
  Cảm giác như 33°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   2.85 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 1:00 am T5
  28.3°
  Cảm giác như 31.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   74%
  • Gió
   2.87 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 2:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.3°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   78%
  • Gió
   2.74 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T5
  27.8°
  Cảm giác như 30.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.55 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T5
  27.7°
  Cảm giác như 30.6°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   82%
  • Gió
   2.64 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T5
  27.5°
  Cảm giác như 27.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.97 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T5
  26.2°
  Cảm giác như 26.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   83%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T5
  28.8°
  Cảm giác như 31.2°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   2.25 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T5
  29°
  Cảm giác như 32.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   2.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 9:00 am T5
  30.2°
  Cảm giác như 34.8°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   60%
  • Gió
   1.73 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T5
  33°
  Cảm giác như 35.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   54%
  • Gió
   1.31 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T5
  33.9°
  Cảm giác như 36.3°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   51%
  • Gió
   1.7 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T5
  34.2°
  Cảm giác như 37.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   46%
  • Gió
   2.72 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 39°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   3.35 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T5
  35.2°
  Cảm giác như 39.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.83 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T5
  34.4°
  Cảm giác như 38.5°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   47%
  • Gió
   5.89 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T5
  33.7°
  Cảm giác như 37.7°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   55%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 5:00 pm T5
  33°
  Cảm giác như 37°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   6.8 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T5
  32°
  Cảm giác như 36.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   63%
  • Gió
   6.33 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 pm T5
  30.1°
  Cảm giác như 34.7°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   5.68 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 pm T5
  30.2°
  Cảm giác như 34.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   5.52 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 pm T5
  30.9°
  Cảm giác như 34.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   65%
  • Gió
   4.94 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 10:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 33.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   66%
  • Gió
   4.57 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 11:00 pm T5
  29°
  Cảm giác như 32.5°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   4.16 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 12:00 am T6
  29.6°
  Cảm giác như 32.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   68%
  • Gió
   3.74 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 1:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   71%
  • Gió
   3.58 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 2:00 am T6
  28.2°
  Cảm giác như 31.8°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   73%
  • Gió
   3.06 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 3:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 30.1°
  mây thưa
  mây thưa
  • Độ ẩm
   76%
  • Gió
   3.03 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 4:00 am T6
  27.8°
  Cảm giác như 30.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   77%
  • Gió
   2.95 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 am T6
  27.7°
  Cảm giác như 29.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   79%
  • Gió
   2.63 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 am T6
  27.1°
  Cảm giác như 29.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   80%
  • Gió
   2.96 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 7:00 am T6
  28°
  Cảm giác như 31°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   75%
  • Gió
   3.66 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 8:00 am T6
  30°
  Cảm giác như 34°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   67%
  • Gió
   3.73 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 9:00 am T6
  31.4°
  Cảm giác như 35.1°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   3.28 m/s
  • Điểm ngưng
   22 °
 • 10:00 am T6
  34°
  Cảm giác như 36.8°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   52%
  • Gió
   2.52 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 11:00 am T6
  34.4°
  Cảm giác như 37.2°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   49%
  • Gió
   2.29 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 12:00 pm T6
  35.5°
  Cảm giác như 38.2°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   45%
  • Gió
   2.66 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 1:00 pm T6
  36.9°
  Cảm giác như 39.6°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   43%
  • Gió
   3.38 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 2:00 pm T6
  36.5°
  Cảm giác như 41°
  mây đen u ám
  mây đen u ám
  • Độ ẩm
   44%
  • Gió
   4.41 m/s
  • Điểm ngưng
   20 °
 • 3:00 pm T6
  35.2°
  Cảm giác như 39.4°
  mây cụm
  mây cụm
  • Độ ẩm
   48%
  • Gió
   6.78 m/s
  • Điểm ngưng
   21 °
 • 4:00 pm T6
  34°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   56%
  • Gió
   8.41 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 5:00 pm T6
  32.7°
  Cảm giác như 37.8°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   58%
  • Gió
   7.77 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °
 • 6:00 pm T6
  31.7°
  Cảm giác như 37°
  mây rải rác
  mây rải rác
  • Độ ẩm
   62%
  • Gió
   7.32 m/s
  • Điểm ngưng
   23 °

Nhiệt độ và khả năng có mưa tại Huyện U Minh Thượng - Kiên Giang trong 12h tới